Einsteinin aivot ja muita viikon uutisia

Uusia kuvia Einsteinin aivoista julki. Raportti Sciencessä. Erikoiset aivot, mutta normaalin kokoiset eikä aivojen rakenne ole mitenkään ennennäkemätön. Yhteenveto on, että Einstein oli älykäs ja menestyi, koska hänellä oli oikeanlaiset aivot, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Kuka olisikaan uskonut? On tietenkin vähemmän selvää, muuttuvatko aivot elämän aikana vai ovatko ne enemmän tai vähemmän muuttumattomat.

Higgsin jälkeiseen elämään totuttelevasta Cernistä tuli uutinen, että LHCb koe olisi havainnut hyvin harvinaisen hiukkashajoamisen, kun outo B-nolla mesoni hajoaa kahdeksi myoniksi. Mesoni muodostuu b- ja s-kvarkeista (bottom ja strange) ja se hajoaa hyvin nopeasti. Elinaika on luokkaa tuhannesosa miljardisosasekuntia. Nyt havaittu mesonin hajoaminen on vasta alustava havainto, mutta jos tulos pitää kutinsa se on pettymys (joillekin) hiukkasfysiikan teoreetikoille. Hajoamiskanava on hyvin sensitiivinen uudelle fysiikalle, koska hajoaminen tapahtuu virtuaalisten hiukkasten kautta. Nämä virtuaaliset hiukkaset voivat olla vielä löytymättömiä massiivisia hiukkasia, esimerkiksi paljon metsästettyjä supersymmetrisiä hiukkasia. Nyt havaittu hajoamistodennäköisyys onkin aika tarkkaan se, mikä jo löydettyjen hitujen perusteella voi laskea hiukkasfysiikan nykyisellä työhevoisella eli standardimallilla. Tämä ei vielä sulje pois supersymmetristen hiukkasten olemassaoloa, mutta rajoittaa kovasti sitä, miltä uusi fysiikka tulee näyttämään tulevaisuudessa.

Jos ollaan tarkkoja Cernissä löytyi kesällä uusi bosoni, mutta onko se Higgsin bosoni on vielä pikkasen auki. Ongelma liittyy muun muassa siihen, että jos bosoni on Higgsin hiukkanen sen on oltava skalaarikentän kvantti. Skalaarikenttä on fysiikassa kuin lämpötilajakauma jossain tilassa. Jokaisella tilan pisteellä on yksi arvo. Tämä johtaa siihen, että skalaarikenttien hiduilla ei voi olla spiniä, joka kuvaa ikään kuin hiukkasen sisäistä pyörimistä. Spin-2 hiukkaset ovat hitufysiikassa harvaisuuksia, kenties gravitoni on spin-2. Melkeen spin-2 olisi siis eksoottisempi kuin spin-0 ja nyt käsitellyn datan mukaan spin voisi vielä mahdollisesti olla 2 eikä 0. Tämän uutisen mukaan sen todennäköisyys alkaa kuitenkin olla jo aika pieni. Kerätty data olisi sopusoinnussa sen kanssa, että kyseessä on todellakin skalaarikentän (spin-0) kvantti. Mutta tämäkään ei teoriassa vielä ihan riitä siihen, että voisimme 100% varmuudella sanoa, että olemme löytäneet juuri Higgsin bosonin. Teoriassa Higgsillä on positiivinen pariteetti. Pariteetti kuvaa tapahtumien peilikuvaa kun oikea ja vasen vaihtavat paikkaa. Näyttää kuitenkin siltä, että löydetyn bosonin pariteettikin olisi yhteensopiva positiivisen pariteetin kanssa. Tämä uusi hiukkanen haiskahtaa vahvasti Higgsin bosonilta.

brain mri

Kuvan aivot eivät liity tapaukseen. Mun kypärä viime vuonna.